Opsigelse

Når du ønsker at opsige dit lejemål er der en række oplysninger vi har brug for, her på siden kan du få overblik over hvad vi har brug.

1. Hvordan opsiger jeg min bolig?
2. Hvordan opsiger jeg min bolig - uden blanket?
3. Hvornår skal min bolig synes?
4. Hvor lang er opsigelsesfristen?
5. Hvad er istandsættelsesperioden? 
 
SVAR:
1.
Hvordan opsiger jeg min bolig?

I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål er det vigtigt, at vi får alle de relevante oplysninger, så vi undgår, at der opstår forsinkelser i opsigelsen og i genudlejningen.

Her på siden kan du finde en blanket til brug til din opsigelse. Blanketten er lavet som en pdf-fil, som du kan skrive i, blanketten indeholder felter til alle de oplysninger, som vi har brug for.

Når du har udfyldt blanketten, kan du enten udskrive den og sende den til os med posten, eller du kan gemme en kopi på din computer og vedhæfte den i en mail.

Når du skal gemme en kopi på din computer, kan du finde "gem" funktionen oppe under filer øverst til venstre, når pdf filen er åben, det er også herfra, du kan printe formularen.

Når vi har modtaget din opsigelse, vil du modtage en skriftlig bekræftigelse fra os.

Du kan finde en opsigelsesblanket på vores hjemmeside

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


2. Hvordan opsiger jeg min bolig – uden blanket?
I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål er det vigtigt, at vi får alle de relevante oplysninger, så vi undgår, at der opstår forsinkelser i opsigelsen og i genudlejningen.

Din opsigelse skal være skriftlig. Du kan få tilsendt et opsigelsesskema fra boligselskabet ved at kontakte udlejningen, eller gå ind under menupunktet "blanketter" øverst på vores hjemmeside og se under opsigelse

Det er meget vigtigt, at du på din opsigelse angiver, hvornår boligen er ryddet og klar til at blive synet, da det er denne dato, der er afgørende for, hvornår boligen kan genudlejes.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


3. Hvornår skal min bolig synes?
Du vil modtage en indkaldelse til syn ca. 14 dage før fraflytningsdatoen. Såfremt du selv ønsker at bestemme dato og tid for fraflytningssyn, skal du  kontakte kontoret senest 14 dage før fraflytningsdatoen og få en aftale. Du kan kontakte os på tlf. 6612 4201 i åbningstiden eller vial mail  ab@abodense.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


4. Hvor lang er opsigelsesfristen?
Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, hvis boligselskabet modtager din opsigelse f.eks. den 12. januar, begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.

Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og boligselskabet vil naturligvis forsøge at leje boligen ud hurtigst muligt, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


5. Hvad er istandsættelsesperioden? (Gælder kun ved A-ordning)
Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du opsiger din bolig med 3 måneders varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.

Bemærk - hvis din lejekontrakt er fra før 1999 gælder der lidt andre regler. Kontakt udlejningen og hør nærmere om dette – se kontaktinfo nedenfor.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk