Fraflytning

Når du skal fraflytte din bolig, er der en række aktiviteter, der skal løbe af stablen. Som det første skal din bolig opsiges. Når boligen er opsagt og fraflytningsdatoen fastsat, skal din bolig genudlejes, der skal foretages et fraflytningssyn, og din bolig skal istandsættes. Som det sidste vil du modtage en flytteafregning.

1. Din bolig skal genudlejes

2. Fraflytningssyn

3. Hvordan foregår synet af boligen?

4. Hvad sker der, hvis jeg ikke selv kan være med ved fraflytningssynet?

5. Hvad indeholder den første opgørelse, jeg modtager efter fraflytningssynet?

6. Hvad dækker flytteafregningen over?

7. Hvor lang tid går der inden jeg modtager den endelige flytteafregning?

8. Hvad nu hvis jeg ikke er tilfreds med flytteafregningen?

9. Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?

10. Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?

11. Hvorfor får jeg nu endnu en opgørelse på min tidligere bolig?

12. Må jeg selv udføre istandsættelse af boligen ifm. fraflytning?

13. Kan jeg få dækket nogle af udgifterne, hvis jeg selv istandsætter boligen

 

SVAR:

1. Din bolig skal genudlejes
Det betyder, at udlejningen sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. Ansøgerne vil ringe til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg for at se din bolig.


2. Fraflytningssyn
Ca. 14 dage før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af Boligforeningens ansatte. Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en synsrapport udarbejdes, hvor vedligeholdelsesstanden i din bolig fremgår. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen - både for dig og din boligafdeling. Her er det vigtigt at medbringe en kopi af indflytningsrapporten, nøglekvittering, samt eventuel fejl og mangelliste bekræftet af afdelingen. Har du fået tilladelse til at lave ændringer i boligen, skal du også medbringe disse godkendelser ved synet.

Er du som beboer ikke enig i den vurdering, der er foretaget af din bolig, er det vigtigt, at du drøfter det med personen, der syner din bolig, så I kan gennemgå det sammen.

Er du efter gennemgangen stadig uenig i vurderingen, har du mulighed for at klage over synet. Klagen skal være skriftlig og sendes til Boligforeningens mail  ab@abodense.dk

Klagen skal beskrive ,hvilke punkter på synsrapporten du ikke er enig i og, hvorfor du ikke er enig.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til viceværten i forbindelse med synet, og at du har ikke adgang til boligen herefter!

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


3. Hvordan foregår synet af boligen?
Viceværten gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalbeløbsarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.

Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler du har fået udleveret. Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail : ab@abodense.dk


4. Hvad sker der, hvis jeg ikke selv kan være med ved fraflytningssynet?
Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, så skal vedkommende bare medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig. Hvis der ikke kommer nogen til den aftalte tid, vil viceværten gennemføre synet sammen med en kollega, så der er to vurderinger af boligen.

Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted så husk at aflevere alle nøglerne til ejendomsmesteren.

Husk på, at viceværten ikke har nøgler til din bolig, hvis han ikke har modtaget dine nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


5. Hvad indeholder den første opgørelse, jeg modtager efter fraflytningssynet?
Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du en opgørelse over, hvad det kommer til at koste at istandsætte din tidligere bolig. Af denne opgørelse vil det fremgå, hvor meget afdelingen skal betale, og hvor meget du skal betale (din andel af ’normalbeløbsarbejde’ og eventuel misligholdelse).

Priserne på denne opgørelse er overslagspriser fra håndværkerne, men det er samtidig din garanti for, at den endelige pris ikke kan stige med mere end 10%.

Bemærk dog, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for f.eks. dit indskud og overskydende eller skyldig husleje. Opgørelsen dækker kun over udgiften til istandsættelse af boligen.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


6. Hvad dækker flytteafregningen over?
Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra bogholderiet. Behandlingstiden kan variere, fordi den endelige afregning først kan foregå, når Boligforeningen har modtaget håndværkerregninger m.m. Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud, forudbetalt husleje mv.. Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten (lavet forbedringer) og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen. Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder Boligforeningen. Det drejer sig typisk om: Vand, varme, eventuel misligholdelse og din andel af normalistandsættelsen. Er der tale om et overskydende beløb i din favør, udbetales beløbet til den konto, du har oplyst.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


7. Hvor lang tid går der, inden jeg modtager endelig flytteafregning?
Typisk vil der gå ca. 6 uger fra der har været fraflytningssyn af boligen, til du modtager den endelige flytteafregning vedlagt fakturakopier på det arbejde, som du skal betale hele eller dele af udgiften til. Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før, men det kan omvendt også trække lidt ud, så det tager mere end 6 uger, før du modtager den endelige opgørelse.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


8. Hvad nu hvis jeg ikke er tilfreds med flytteafregningen?
Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen på telefon 66 12 42 01, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.

Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du at der nogle ting, som du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til Boligforeningen og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. mail  ab@abodense.dk

Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra Boligforeningen.

Er du ikke tilfreds med Boligforeningens afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


9. Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?
Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Dette betyder,  hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


10. Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?
Du hæfter for husleje og a’conto-betalinger i istandsættelsesperioden (perioden på de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig), og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


11. Hvorfor får jeg endnu en opgørelse på min tidligere bolig?
I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. – Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


12. Må jeg selv udføre istandsættelse af boligen ifm. fraflytning?
Ja, det skal blot være ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

Vær opmærksom på, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til viceværten i forbindelse med synet, og du har ikke adgang til boligen herefter. Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter synet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden synet.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail : ab@abodense.dk


13. Kan jeg få dækket nogle af udgifterne, hvis jeg selv istandsætter boligen?
Nej, når først lejemålet er opsagt kan der ikke hæves på vedligeholdelseskontoen ( hvis du bor i en bolig hos Arbejdernes Boligforening) og hvis du bor i Boligforeningen Grønløkken, Vissenbjerg Sogns Boligforening eller Boligforeningen Hedelundparken er der ikke nogen vedligeholdelseskonto..

Nedenstående er kun gældende for Boligforeningen Grønløkken, Vissenbjerg Sogns Boligforening og Boligforeningen Hedelundparken:

Maling af lofter og vægge hedder ’Normalbeløbsarbejde’ og vil altid skulle udføres i forbindelse med en fraflytning. Du får refunderet 1% af udgiften til malerarbejdet for hver måned, du har boet i boligen. Hvis du har boet i boligen igennem længere tid, så overvej derfor om det kan svare sig selv at male, eller om din andel af udgiften er så lille (eller slet ingen), at det er billigere for dig at lade Boligforeningens malere gøre det.

Du kan ikke få udbetalt den procentvise refusion og så selv købe maling for pengene. Malerarbejde, der ligger udover den almindelige loft- og vægbehandling, og som skyldes misligholdelse, får du ikke refunderet en andel af, det skal du selv betale fuldt ud.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk