Fremleje og bytning

1. Kan jeg fremleje min bolig?
2. Hvornår er der tale om delvis fremleje?
3. Hvordan gør jeg?
4. Kan jeg bytte bolig?

SVAR:

1. Kan jeg fremleje min bolig?

Du har ret til at fremleje din bolig i op til 2 år ved midlertidig fraflytning (sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse mv.). Der skal foreligge dokumentation for, at opholdet er midlertidigt.

Du skal selv udarbejde lejekontrakt (formular findes under Blanketter), og vi skal understrege, at du er ansvarlig for lejemålet i fremlejeperioden (betaling af husleje, vedligeholdelsesstand, overholdelse af husorden mm.). Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler. Du må højst fremleje til en person pr. beboelsesrum.

Fremlejeaftalen, skal godkendes af boligforeningen senest 2 uger før din midlertidige fraflytning.

 

2. Hvornår er der tale om delvis fremleje?

Flytter din kæreste ind hos dig, er der ikke tale om en delvis fremleje. Du skal blot give os skriftlig besked – gerne på mail. Vi sørger derefter for, at de korrekte navne kommer på postkassen.

Hvis du ønsker at udleje et værelse eller dele din bolig med en person, som ikke er den kæreste, så er der tale om delvis fremleje.

Du har altid ret til at lave en delvis fremleje.

Bemærk:

  • Lejer har ret til at fremleje højest halvdelen af boligens beboelsesrum
  • Antallet at personer må ikke overstige antallet af beboelsesrum
  • Husk at give skriftelig besked, hvis personen flytter, før du selv fraflytter boligen

 

3. Hvordan gør jeg?

Hvis du ønsker at lave delvis fremleje, skal nedenstående ansøgningsblanket udfyldes og sendes til os. Du er velkommen til at scanne den ind og sende til vores mail ab@abodense.dk

Ansøgningen vil efter modtagelsen blive behandlet og er først gældende når du har modtaget ansøgningsblanketten med stempel og underskrift fra boligforeningen.

 

4. Kan jeg bytte bolig?

Du har ret til at bytte bolig med en anden lejer af en privat eller almen bolig.

Boligforeningen kan dog modsætte sig bytningen, hvis du har boet i boligen i mindre end 3 år, hvis din bolig vil blive beboet af mere end en person pr. beboelsesrum efter bytningen, eller hvis boligforeningen i øvrigt har en rimelig begrundelse.

Ved bytning er der tale om en fraflytning, det vil sige, at boligen skal opsiges, istandsættes ved A-ordning (14 dages istandsættelsesperiode), og der skal betales nyt indskud, som ved en ganske almindelig udlejning, forskellen er blot, at man tilsidesætter ventelisten.

Du kan på følgende link http://www.bytbolig.dk/, tilmelde dig et bytteregister.