Bolig uden ventetid

Ingen, lige nu...

På grund af helhedsplan Grøntoften i Langeskov bliver der ikke udlejet boliger i Langeskov, Marslev og Birkende, da alle ledige boliger skal bruges til genhusning