Indflytning

Tillykke med din nye bolig hos Boligforeningen. Når du skal flytte ind er der en række ting, som du skal vide. De fleste oplysninger kan du finde her på siden..

1. Hvad skal jeg foretage mig, når jeg har fået en bolig?

2. Hvornår kan jeg få nøglerne til boligen?

3. Hvad er et indflytningssyn og indflytningsrapport?

4. Hvordan forholder jeg mig til fejl og mangler, som jeg først konstaterer efter, at jeg er flyttet ind i boligen?

5. Hvad er det for noget med en mangelliste?
 

SVAR:

1. Hvad skal jeg foretage mig, når jeg har fået en bolig?
Vi fremsender en lejekontrakt og en opkrævning til dig. Du skal underskrive lejekontrakten og returnere den. Husk, at det er den, hvis navn der står på forsiden af lejekontrakten, som skal skrive under - også selv om der skal bo flere i boligen.

Inden du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig, skal du have indbetalt indskud og den første periodes husleje (enten ½ eller 1 måneds husleje).


2. Hvornår kan jeg få nøglerne til boligen?
Du kan få udleveret nøglerne senest samme dag, som din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned. Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med ejendomsmesteren – det skal dog ske i hans normale arbejdstid. Telefonnr. og træffetidspunkt har du fået oplyst i forbindelse med din lejekontrakt. Du kan dog endvidere se viceværtens telefonnummer og træffetid på vores hjemmeside under din afdeling : Afdelingsinfo 

Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt, såfremt du ønsker det. Bemærk dog - at du i så fald skal betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.

NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje, ellers må ejendomsmesteren ikke udlevere nøglerne til dig.

Når du skal flytte ind i en af Boligforeningens boliger, skal du kontakte vores ejendomsfunktionær for at aftale et tidspunkt, hvor du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


3. Hvad er et indflytningssyn og indflytningsrapport?
I forbindelse med at du får udleveret nøgler til din bolig, aftaler du en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor du og boligafdelingens ejendomsfunktionær sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder ejendomsfunktionæren en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at eksempelvis synlige skrammer og ridser, som Boligforeningen har vurderet til ikke at skulle udbedres – noteres, således at når du en gang fraflytter boligen, så har både du og Boligforeningen en oversigt over boligens stand ved din indflytning, og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for forhold, der er noteret i rapporten. Du får selvfølgelig udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Under selve indflytningssynet kontrollerer ejendomsfunktionæren i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Ejendomsfunktionæren kontrollerer derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden, samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på Boligforeningen’s foranledning og på boligafdelingens regning.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


4. Hvordan forholder jeg mig til fejl og mangler, som jeg først konstaterer efter, at jeg er flyttet ind i boligen?
Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter, at man er flyttet ind i sin bolig. I forbindelse med indflytningssynet får du derfor udleveret en fejl- og mangelliste. Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne til Boligforeningens kontor, påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du har konstateret.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil boligafdelingens ejendomsfunktionær derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har noteret. Ejendomsfunktionæren vil vurdere disse ting og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på Boligforeningens foranledning og boligafdelingens regning. Er der ting, som ejendomsfunktionæren vurderer ikke skal udbedres, vil han i stedet gøre et notat om, at han har set fejlen, skaden eller manglen. Således stilles du ikke til ansvar for det noterede, når du en gang fraflytter boligen.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


5. Hvad er det for noget med en mangelliste?
Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger. Alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer boligen derfor mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er spritnyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.

Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan få udleveret på Boligforeningens kontor. Senest 14 dage efter, at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til ejendomsmesteren, og så vil han kigge på dine punkter. Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk