Forbrugsafgifter

Her har du mulighed for at få svar på dine spørgsmål omkring el, vand og varme.

1. Hvordan sker den årlige afregning af vand, varme og el?
2. Hvorfor får min nabo mere eller mindre tilbage for vand/varme/el, end mig?
3. Jeg plejer at få penge tilbage, men i år får jeg ikke noget tilbage, hvorfor?
4. Jeg har fået en del penge tilbage, hvorfor er min a’conto-rate ikke justeret?
5. Jeg har fået en efterregning på vand, men det er nok, fordi jeg havde en vandhane, der dryppede / et toilet
    der løb, hvorfor skal jeg betale for det?

6. Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?
7. Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?
8. Hvorfor er udgiften til varme så stor, når jeg har kun boet i boligen kort tid?
9. Hvorfor får jeg nu endnu en opgørelse på min tidligere bolig?

SVAR:

1. Hvordan sker den årlige afregning af vand, varme og el?
Betaler du direkte til forsyningsselskaberne, så får du også tilsendt den årlige opgørelse fra dem.

Betaler du sammen med din husleje f.eks. a’conto varme, så vil der blive foretaget en årlig aflæsning af målerne i din bolig. Der vil komme opslag i god tid om, hvornår aflæseren kommer.

Det er vigtigt, at du sørger for, at aflæseren kan få adgang til din bolig, så du er sikker på, at din udgift bliver beregnet korrekt. Hvis du ikke selv kan være hjemme, så kan du aflevere en nøgle hos ejendomsmesteren eller hos en nabo og give aflæseren besked om, hvor nøglen kan afhentes.

Du vil modtage din årsopgørelse cirka fire måneder efter aflæsningen, og tilbage- eller efterbetalingen vil herefter blive reguleret via din husleje.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk
 

2. Hvorfor får min nabo mere eller mindre tilbage for varme/vand/el end mig?
Det er altid misvisende at sammenligne selve beløbet, man får tilbage. Har din nabo f.eks. betalt det samme i a’conto som dig? Det er vigtigt for udregningen af, om man skal betale ekstra eller have penge tilbage.

Desuden er der ikke to familier, der bruger el, vand og varme på samme måde, så det kan være, at I kan lære af hinandens gode vaner. Husk, at det både er godt for miljøet og pengepungen, hvis I kan finde på måder at spare på el, vand og varme i hverdagen!

Hvis du til gengæld er overbevist om, at der er sket en fejl i afregningen, kan du kontakte os – se nedenfor.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk
 

3. Jeg plejer at få penge tilbage, men i år får jeg ikke noget tilbage, hvorfor?
Hvis du fik penge tilbage sidste år, så er din a’conto-rate måske blevet sat ned, og det kan være grunden til, at du ikke får penge tilbage i år. Hvis du har regnskabet fra sidste år liggende, så kan det være en idé at sammenligne udgift og a’conto-betaling.

Hvis der har været prisstigninger på vand, varme eller el den seneste tid, kan det selvfølgelig også være en del af forklaringen. På regnskabet kan du se de forbrugte enheder (altså selve forbruget) og sammenligne med sidste år. Det giver et godt billede af, om du har brugt cirka den samme mængde vand, varme, eller el i år, som du plejer.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


4. Jeg har fået en del penge tilbage, hvorfor er min aconto-rate ikke justeret?
Hvis din opgørelse dækker mindre end et helt år, så er det grunden. Din a’conto-rate vil først blive justeret, når man har en opgørelse, der dækker et helt år. Hvis vi hos boligselskabet har fået meddelelse om, at udgiften til f.eks. varme eller vand vil stige meget det næste år, vil man også begrænse nedjusteringerne i a’conto-raterne for at imødekomme de højere priser i det kommende år.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk

 

5. Jeg har fået en efterregning på vand, men det er nok, fordi jeg havde en vandhane der dryppede/et toilet der løb, hvorfor skal jeg betale for det?
Som lejer er det din pligt at fortælle ejendomsmesteren om dryppende haner eller løbende toiletter med det samme, du opdager fejlen. Derefter er det ejendomsmesterens ansvar at få fejlen udbedret hurtigst muligt.

Husk i den forbindelse på, at hvis du f.eks.har haft et løbende toilet igennem flere måneder, kommer du selv til at betale for udgiften til dette vandforbrug, og det kan blive mange tusinde kroner!

Skyldes fejlen slitage ved helt almindeligt brug, betaler afdelingen udgiften til reparationen eller udskiftningen, men hvis der er tale om misligholdelse, vil du selv komme til at betale for reparationen.

Hvem der skal betale afgøres af ejendomsmesteren og håndværkeren i hvert enkelt tilfælde. Hvis det er en udgift, som du skal betale, vil beløbet blive opkrævet sammen med din husleje, så du skal altså ikke betale håndværkeren, når han kommer.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


6. Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?
Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Det betyder, at hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


7. Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?
Du hæfter for husleje og a’conto-betalinger i istandsættelsesperioden (de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkerne istandsætter din bolig), og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk
 

8. Hvorfor er udgiften til varme så stor, jeg har kun boet i boligen kort tid?
Hvis du har boet i boligen i vintermånederne, så kan det være forklaringen. Man bruger ca. 75% af den årlige varmeudgift i de fire koldeste måneder, men man betaler det samme a’conto-beløb hele året. Man kan sige, at man sparer op til vinteren i løbet af sommermånederne, hvis du ikke har boet i boligen i de varme måneder, så mangler du denne ’opsparing’ af a’conto-indbetalinger.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk

 

9. Hvorfor får jeg nu endnu en opgørelse på min tidligere bolig?
I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk