Klager

På denne side kan du finde gode råd og svar på spørgsmål omkring klager.

1. Naboklage: Kan man klage over en medbeboer?

2. Gode råd omkring klager

3. Klage over boligorganisationen  
 
SVAR:

1. Naboklage: Kan man klage over en medbeboer?

Ja, du kan indsende en skriftlig klage til administrationen, og så vil der blive set på sagen. Du kan dog kun klage, hvis der er tale om overtrædelser af afdelingens husorden og ikke bare, fordi at du er blevet lidt uenig med naboen om nogle ting, eller du generelt synes, at pågældende er irriterende.

Nedenfor finder du oplysninger om, hvordan du klager, og hvordan forløbet ved en klagesag er. Du finder også en blanket, hvor du skal udfylde de punkter, som vi skal bruge for at kunne behandle din klage. Bemærk at alle klager og indsigelser skal være skriftlige. Vi kan desværre ikke behandle mundtlige henvendelser, da alt skal kunne dokumenteres i tilfælde af en retssag. Send klage via mail til ab@abodense.dk

Når vi modtager en klage over medbeboere, vil den blive vurderet, og i nogle tilfælde indhentes udtalelse hos varme-/ejendomsmester og/ eller afdelingsbestyrelse. Hvis det vurderes, at der er grundlag for det, sender vi en skriftlig påmindelse til beboeren, der klages over.

Såfremt vi modtager fornyede klager, fremsendes fornyet påmindelse eller vi indkalder den pågældende beboer til et møde, hvor vi vil påtale de påklagede forhold.

Skulle disse initiativer ikke afhjælpe forholdene, og vi modtager yderligere klager, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at dine skriftlige klager kan blive fremlagt i Beboerklagenævnet, ligesom du må skal være indstillet på at afgive vidneforklaring i henhold disse. I nogle tilfælde kan en sag indbringes for Boligretten med henblik på opsigelse/ophævelse af lejemålet – også her kan dine klager blive fremlagt, og du kan blive indkaldt som vidne.

Under menupunktet blanketter kan du hente en blanket til klager .

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk

2. Gode råd omkring Naboklager

Nedenfor er listet en række punkter som kan være gode at have i baghovedet eller at overveje i forbindelse med klagesager.

Kan problemet måske klares med en samtale?

Er der noget jeg selv kan gøre for at udbedre problemerne?

Er der andre, der også er generet af problemerne? – Hvis ja, så snak eventuelt med dem og lav en fælles klage.

Vær forberedt på, at en klagesag kan tage lang tid, og at problemerne måske ikke er løst efter første klage.

Husk kun at underskrive klager, som du selv kan stå inde for. Du kan blive indkaldt som vidne senere i forløbet.

Hvis problemerne fortsætter så skriv en ny klage, hvor du henviser til den tidligere.

Får du selv en henvendelse fra en nabo omkring noget, der generer ham eller hende, så lyt til det og se om I sammen kan finde en løsning på problemet.

Modtager du en henstilling fra boligselskabet, så bring tingene i orden med det samme.

Vis hensyn og vær positiv i hverdagen, hvis alle efterlever det, så bliver det et rart sted at bo.

Tænk på, at du bor tæt med dine naboer, og at I alle er forskellige mennesker med egne vaner og rutiner.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mai  ab@abodense.dk

3. Klage over boligorganisationen

Hvis du ønsker at klage over boligorganisationen kan du sende en klage til vores mail ab@abodense.dk, eller du kan sende det med post til vores adresse, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.