Min husleje

Her kan du finde svar på spørgsmål omkring din husleje.

1. Hvordan opkræves huslejen?

2. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje til tiden?

3. Kan jeg få boligsikring eller boligydelse?

4. Kan jeg få boligstøtte (boligsikring eller boligydelse)?
 

SVAR:

1. Hvordan opkræves huslejen?
Huslejen blive opkrævet på et girokort, som du vil modtage sidst på måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS), kan du gøre dette via din netbank. Hvis du ikke benytter netbank, kan du medbringe dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig.

Boligselskabet kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


2. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje til tiden?
Du vil modtage en betalingspåmindelse, og der vil blive pålagt et gebyr på næste måneds husleje. Læg mærke til, at det også vil være tilfældet, selvom du kun betaler din husleje én enkelt dag for sent!

Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den første betalingspåmindelse, vil du modtage en ophævelse af lejemålet, og vi beder Fogedretten om hjælp til at sætte dig ud af lejemålet.

Boligselskabet har desværre ikke mulighed for at tilbyde henstand ifm. betaling af huslejen.

Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og andre omkostninger. Det er altid en god idé at tilmelde huslejebetaling til betalingsservice (PBS).

Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS), kan du tilmelde din husleje til betalingsservice via din netbank. Hvis du ikke benytter netbank kan du medbringe dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig.

Boligselskabet kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


3. Kan jeg få boligsikring eller boligydelse?
Boligforeningen har vedlagt et skema med oplysninger omkring boligens husleje m.m., som du skal vedlægge din ansøgning om boligsikring/boligydelse. Boligselskabet kan ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligsikring eller boligydelse. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at søge boligsikring/boligydelse.

Du kan finde informationerne på følgende side på: www.borger.dk


4. Kan jeg få boligstøtte (boligsikring eller boligydelse)?
Det afgøres af kommunen og Udbetaling Danmark. Du kan udfylde en ansøgning om boligstøtte, samt få yderligere informationer om reglerne på området på www.borger.dk

Har du brug for hjælp til ansøgning om boligstøtte, så kan du henvende dig til Borgerservice i din kommune. Vi kan desværre ikke hjælpe dig med reglerne på området og heller ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligsikring eller boligydelse. Det er udelukkende en beregning, som kommunen og Udbetaling Danmark laver.