Min Bolig

Her kan du finde svar på spørgsmål omkring din bolig.

1. Dine muligheder og rettigheder til at forbedre din bolig

2. Hvad skal jeg gøre, hvis der går noget i stykker i min bolig?

3. Forbedringer – inde i din bolig

4. installationsret

5. Anmeldelse til boligforeningen

6. Forbedringer – udenfor din bolig

7. Fremleje: Kan jeg fremleje min bolig?

8. Fremleje: Må man fremleje en del af sin lejlighed?

9. Fremleje: Har man ret til at overtage en lejlighed, når man har boet til fremleje i den i 2 år, og lejeren ikke ønsker at flytte tilbage?
 

SVAR:

1. Dine muligheder og rettigheder til at forbedre din bolig.

Som beboer har du både mulighed for og ret til at foretage forbedringer, forandringer og installationer i din bolig. Det kræver dog, at de er ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se mærkbar forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

I lejeboliger kaldes forbedringer eller forandringer af din bolig for "råderet" og installationer for "installationsret".

Forbedringer eller forandringer af din bolig ("råderet"), kan opdeles i inde i din bolig og udenfor din bolig. Inde i din bolig aftales din forbedring eller forandring med Boligforeningen, hvorimod det er beboerne i din boligafdeling, der beslutter hvilke forbedringer eller forandringer, som det skal være tilladt at udføre udenfor boligen.

Husk at du altid skal anmelde både forbedringer, forandringer og installationer til Boligforeningen, inden arbejdet påbegyndes – se mere under ”Anmeldelse til boligforeningen” nedenfor.

Læg desuden mærke til, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.bl.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


2. Hvad skal jeg gøre, hvis der går noget i stykker i min bolig?
Når noget går i stykker i din bolig, skal du kontakte ejendomsmesteren. Han vil komme og se på problemet, ligesom han vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligselskabet udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.

Sker der en pludselig skade udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte en af håndværkerne på afdelingens ’Nødhjælpsliste’, som  er i den mappe, som hører til lejemålet med div. oplysninger.

Reglerne er i øvrigt her de samme: hvis skaden er sket som følge af normal brug, betaler boligselskabet udgiften, men skyldes skaden noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen. Bemærk venligst, at du kan komme til at betale for hele eller dele af udgiften, hvis du tilkalder en håndværker fra nødhjælpslisten unødigt.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk
 

3. Forbedringer – inde i din bolig
Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende, at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.

Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte boligen. Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornyes fremover af din boligafdeling.

Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte.

Husk at du altid skal anmelde både forbedringer og forandringer til Boligforeningen, inden arbejdet påbegyndes – se mere under ”Anmeldelse til boligforeningen” nedenfor.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.bl.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


4. Installationsret
Som beboer har du installationsret. Installationer kan eksempelvis være opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler. Som ved råderet gør det sig gældende, at du selv indkøber, rekvirerer eventuel autoriseret vvs- eller elinstallationsfirma, samt selv finansierer udgiften. Husk at du altid skal anmelde installationen til Boligforeningen, inden arbejdet påbegyndes – se mere under ”Anmeldelse til boligforeningen” nedenfor.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.bl.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


5. Anmeldelse til boligforeningen
Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten, skal det altid anmeldes til Boligforeningen, inden arbejdet påbegyndes. Vi vil derefter sende dig en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din anmeldelse, og drejer det sig om forbedring af din bolig, vil du modtage en opgørelse over, hvor meget vi anser forbedringsudgiften udgør, samt over hvilken periode denne afskrives.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: http://www.bl.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontak tBoligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


6. Forbedringer – udenfor din bolig
Beboerne har endnu ikke godkendt nogen forbedrings- eller forandringsarbejder udenfor din bolig

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: http://www.bl.dk

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


7. Fremleje: Kan jeg fremleje min bolig?
Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt for, at man kan få godkendt fremleje af sin bolig.

Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, og der skal være en gyldig grund til, at man vil fremleje sin bolig. Det kan f.eks. være, at man bliver midlertidigt forflyttet af sit arbejde eller skal studere i udlandet i en periode. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning. Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligselskabet skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.

Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.

Ved fremleje af en ungdomsbolig, er det endvidere et krav, at din fremlejer kan dokumentere, at han eller hun er under uddannelse. Ved henvendelse til udlejningen kan du få yderligere information om fremleje af boligen.

Bemærk, at du i alle tilfælde skal have Boligselskabets tilladelse, inden du må fremleje.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


8. Fremleje: Må man fremleje en del af sin lejlighed?
En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig – dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum, dette kaldes delvis fremleje og skal godkendes af Boligforeningen.

Boligforeningen kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum.

Bemærk at Boligforeningen altid skal orienteres, inden fremlejeaftalen indgås.

Fremlejeaftalen skal være skriftlig, og Boligforeningen skal have en kopi. Der må ikke kræves en højere leje af den person, som man lejer lejligheden ud til, end den leje man selv betaler.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


9. Fremleje: Har man ret til at overtage en lejlighed, når man har boet til fremleje i den i 2 år, og lejeren ikke ønsker at flytte tilbage?
Nej. Man har ikke mulighed for at overtage en lejlighed, som man bor til fremleje i – den skal i stedet tilbydes andre boligsøgende efter ventelisten. Dette gælder uanset, hvor længe man har boet i lejligheden.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail:  ab@abodense.dk