Boligstøtte

Skulle du ønske at søge om boligstøtte/-ydelse er der visse betingelser, der skal være opfyldt. Dette kan du læse nærmere om
på borger.dk, hvor du også kan ansøge om støtte.