Orientering om råderet til beboere

07-12-2023

Der har den seneste tid været historier i pressen om lån til udskiftning af køkkener og badeværelser i den almene sektor.

Efter råderetsreglerne kan de enkelte afdelinger på afdelingsmøder træffe beslutning om, at lejerne har mulighed for at foretage en individuel udskiftning af køkken eller badeværelse, mod en individuel stigning i huslejen. Rigtig mange afdelinger har gjort brug at råderets-reglerne, og har således givet lejerne mulighed for at få et nyt køkken eller et nyt badeværelse mod en stigning i huslejen. Det er den enkelte afdeling, der optager lån til køkken eller bad, og ikke den enkelte lejer. Men den forhøjede husleje fra lejeren, der har fået nyt køkken eller bad, går til at dække den ekstra udgift, som afdelingen har til lånet.
 
Når afdelingsmødet har godkendt muligheden for individuel udskiftning af køkken og badeværelse, vil huslejeforhøjelser på mere end 5% skulle godkendes af kommunen. Kommunen skal også godkende optagelse af lån til afdelingen.
 
De procedurer vi har i Arbejdernes Boligforening er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Vi har været i dialog med vores revision, som også kan bekræfte at de administrative procedurer er i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Se hele meddelelsen hér.